Onderzoeksrapport Data Centricity

Digitale disruptie: de term valt tegenwoordig om de haverklap. Er wordt dan al snel geneigd om deze te bestempelen als een ‘modewoord’, maar dit doet niks af aan het feit dat het fenomeen dat het beschrijft wel degelijk echt is. Vrijwel elke organisatie heeft te maken met digitale disruptie. Lees meer over data centricity in ons onderzoeksrapport.

Screenshot 2019-12-05 at 13.47.31